โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

แพทย์แผนไทย

ขอบเขตบริการ
   - งานแพทย์แผนไทยมีหน้าที่ให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และอบไอน้ำสมุนไพร การดูแลมารดาหลังคลอด ให้ความรู้วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่หน่วยงานที่มีความสนใจด้านการแพทย์แผนไทย ปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดเพื่อใช้ในงานแพทย์แผนไทย ผลิต และจำหน่านสมุนไพรอย่างง่าย พร้อมทั้งบริการด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้มีปัญหาทางการแพทย์แผนไทย
   - เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
   - และบริการนอกเวลาราชการเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลาตั้งแต่16.00-20.00 น.

จุดเด่นของงาน
- เป็นผู้นำด้านการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน ตามคลินิกเรื้อรัง
- รับเป็นวิทยากรสอนนวดแพทย์แผนไทย
- ผลิตและจำหน่าย ลูกประคบ และยาอบสมุนไพร
 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
      

 

เข้าสู่ระบบ