โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อีเมล พิมพ์ PDF

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 14 มิ.ย.59 เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหา 2559 ที่วัดป่าดานวิเวก ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ซึ่งวัดแห่งนี้มีหลวงปู่ทุย เป็นเจ้าอาวาส เป็นพระอาจารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดตามรูปแบบพระกรรมฐานอย่างแท้จริง ท่านมีปฏิปทาว่าจะไม่สร้างวัตถุถาวรใดๆ เกินความจำเป็น มุ่งปลูกป่าอย่างเดียว เพราะป่ามีความสำคัญกับสรรพสัตว์เป็นอย่างมากเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร เป็นต้นกำเนิดแห่งสายน้ำ โดยได้เริ่มปลูกมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 รวมต้นไม้ที่ปลูกจำนวน 70,000 ต้น บนเนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้เต็ง รัง เป็นต้น เพื่อไห้เกิดความชุ่มชื้นของผืนป่า เป็นปอดของบึงกาฬให้ลูกหลานสืบไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 11:17 น.  

เข้าสู่ระบบ