โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

เพิมเงินเดือน!!! พกส.

อีเมล พิมพ์ PDF

นั้เป็นกระทู้แรกนะครับ ขอเป็นแจ้งข่าวดีล่ะกัน เนื่องด้วยคำสั่งกระทรวงให้ปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือพนักงานกระทรวงให้เสร็จโดย
  1.รพที่ไม่มีปัญหาทางการเงินใช้เวลา 3 ปี
  2.รพที่ประสบปัญหาทางการเงินใช้เวลา 5 ปี


แต่เนื่องจากขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการประชุมกรรมการโรงพยาบาลศรีวิไลวันที่ 13 มิถุนายน 2559
จึงมีมติปรับเงินเดือนพนักงานกระทรวงเป็นขั้นต่ำเลยโดยไม่ต้องใช้เวลาถึง 3 ปี ขอแสดงความยินดีต่อน้องๆด้วยนะครับ ตอนนี้ส่งหนังสือไปยังสสจ.บึงกาฬแล้ว รอจังหวัดอนุมัติครับ
 

ใครมีข้อสงสัยถามงานเจ้าหน้าที่ได้นะครับ ไม่ได้เอารายชื่อและเงินเดือนที่ปรับขึ้นเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับ

 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 20:07 น.  

เข้าสู่ระบบ